Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Informace pro rodiče ve zkratce

27. 8. 2014

 

 
Cena oběda:  Žáci    7 – 10 let    20,00 Kč            Děti MŠ do 6 let       28,- Kč
                       Žáci  11 – 14 let     22,00 Kč            Děti MŠ nad 6 let     34,- Kč
                       Žáci  15 let a více   23,00 Kč
Strávníci  jsou zařazeni do kategori dle dosaženého věku ke konci školního roku, tj. do 31.8.2016. Platné ceny jsou vyvěšeny na nástěnkách v ŠJ a webových stránkách http://www.sjpomezi.cz . Ceny se mohou během šk.roku změnit.
 
Odhlašování obědů :
Děti mateřských škol v příslušné mateřské škole
I. stupeň – denně do 7,30 hodin osobě v ŠJ nebo telefonicky na č. 731 738 423
II.stupeň – denně do 7,00 hodin osobně v ŠJ nebo telefonicky na č. 461 729 517
 
Platby za stravu:
a/ sporožirovým účtem –    zpětně za každý měsíc vždy k 15.
-  je nutné zřídit povolení k inkasu ve spořitelně a následně nahlásit
                                             číslo účtu v ŠJ
 
b/ převodním příkazem – dopředu na další měsíc, dítě dostane lísteček s přesnou částkou, kterou je nutné uhradit do 5. v měsíci, případně je možná informace mailem
 - tento způsob úhrady je nutné domluvit v ŠJ /bude Vám přidělen variabilní symbol a oznámeno číslo účtu, na které se stravné hradí/
c/ trvalým příkazem – příkaz k úhradě se splatností k 5. v měsíci
- každý měsíc uhradíte na účet ŠJ zálohovou platbu a vyúčtování bude provedeno na konci školního roku
- tento způsob úhrady je nutné domluvit v ŠJ
d/ hotově – již jen ve výjimečných případech
- poplatky se vybírají koncem měsíce na další měsíc
 -    dětem vystavuji po zaplacení příjmový doklad, který prosím uschovávejte           
  - je nutné platit včas - do 2.prac.dne v měsíci, aby nedocházelo v krajním případě k odhlášení stravy z naší strany
 
Upozorňuji, že v době nepřítomnosti žáka ve škole není možné odebírat oběd a je nutné ho odhlásit. Za odhlášení dítěte zodpovídají rodiče. Toleruje se pouze 1. den nepřítomnosti žáka /pokud rodič nestihl oběd odhlásit/, kdy je možné odebrat oběd do jídlonosiče. V tomto případě dodržujte výdejní dobu dle provozního řádu. Provozní řád ŠJ je k dispozici v jídelně a na internetových stránkách školní jídelny.
Veškeré informace na výše uvedených telefonních číslech, případně na mailové adrese: sj.pomezi@seznam.cz