Jdi na obsah Jdi na menu
 

 
Informace pro rodiče ve zkratce

I

Informace pro rodiče na školní rok 2022/2023

 

Cena oběda:  Žáci    7 – 10 let     26,00 Kč            Děti MŠ do 6 let       42,- Kč

                       Žáci  11 – 14 let     28,00 Kč            Děti MŠ 7 let            48,- Kč

                       Žáci  15 let a více   30,00 Kč

Strávníci jsou zařazeni do kategorií dle dosaženého věku ke konci školního roku, tj. do 31. 8. 2024. Platné ceny jsou vyvěšeny na nástěnkách v ŠJ a webových stránkách http://www.sjpomezi.cz . Ceny se mohou během školního roku změnit.

Odhlašování obědů:

Děti mateřských škol se odhlašují učitelkám v příslušné mateřské škole.

Žáci ZŠ I. stupeň – denně do 7,30 hodin osobně v ŠJ nebo telefonicky na č. 731 738 423

Žáci ZŠ II. stupeň – denně do 7,00 hodin osobně v ŠJ, telefonicky na č. 461 729 517 (pevná linka - na toto číslo prosím neposílejte sms) nebo 605 864 474 (lze sms)

Platby za stravu:

a/ trvalým příkazem – příkaz k úhradě se splatností k 5. v měsíci

- každý měsíc uhradíte na účet ŠJ zálohovou platbu a vyúčtování bude provedeno na konci školního roku (účet č. 19-1284726309/0800), (zálohy MŠ 800,- Kč, ZŠ 500,- Kč)

Variabilní symbol: bude Vám přidělen a zůstává stejný po celou dobu školní docházky

 

b/ převodním příkazem – dopředu na další měsíc, info o částce je možné zaslat mailem, částku je nutné uhradit do 5. v měsíci (účet 19-1284726309/0800)

Variabilní symbol: bude Vám přidělen, zůstává stejný po celou dobu školní docházky

 

 

Upozorňuji, že v době nepřítomnosti žáka ve škole není možné odebírat oběd a je nutné ho odhlásit. Za odhlášení dítěte zodpovídají rodiče. Toleruje se pouze 1. den nepřítomnosti žáka /pokud rodič nestihl oběd odhlásit/, kdy je možné odebrat oběd do jídlonosiče. V tomto případě dodržujte výdejní dobu dle provozního řádu. Provozní řád ŠJ je k dispozici v jídelně a na internetových stránkách školní jídelny.

 

Kubíková J., ředitelka ŠJ, telefon 461 729 517, e-mail: sj.pomezi@seznam.cz