Jdi na obsah Jdi na menu
 

 
Informace pro rodiče ve zkratce

Informace pro rodiče – školní jídelna

Cena oběda:  Žáci    7 – 10 let     21,00 Kč            Děti MŠ do 6 let       34,- Kč
                       Žáci  11 – 14 let     23,00 Kč            Děti MŠ 7 let            39,- Kč
                       Žáci  15 let a více    24,00 Kč
Strávníci jsou zařazeni do kategorií dle dosaženého věku ke konci školního roku, tj. pro letošní rok do 31. 8. 2022. Platné ceny jsou vyvěšeny na nástěnkách v ŠJ a webových stránkách http://www.sjpomezi.cz . Ceny se mohou během školního roku změnit.
Odhlašování obědů:
Děti mateřských škol se odhlašují učitelkám v příslušné mateřské škole.
Žáci ZŠ I. stupeň – denně do 7,30 hodin osobně v ŠJ nebo telefonicky na č. 731 738 423
Žáci ZŠ II. stupeň – denně do 7,00 hodin osobně v ŠJ, telefonicky na č. 461 729 517 nebo 605 864 474
Platby za stravu: 
a/ trvalým příkazem – příkaz k úhradě se splatností k 5. v měsíci
- každý měsíc uhradíte na účet ŠJ zálohovou platbu a vyúčtování bude provedeno na konci školního roku (účet č. 19-1284726309/0800), (zálohy MŠ 600,- Kč, ZŠ 400,- Kč)
Variabilní symbol: bude Vám přidělen

b/ převodním příkazem – dopředu na další měsíc, info o částce je možné zaslat mailem, částku je nutné uhradit do 5. v měsíci (účet 19-1284726309/0800)
Variabilní symbol: bude Vám přidělen, zůstává stejný po celou dobu školní docházky

 

Upozorňuji, že v době nepřítomnosti žáka ve škole není možné odebírat oběd a je nutné ho odhlásit. Za odhlášení dítěte zodpovídají rodiče. Toleruje se pouze 1. den nepřítomnosti žáka /pokud rodič nestihl oběd odhlásit/, kdy je možné odebrat oběd do jídlonosiče. V tomto případě dodržujte výdejní dobu dle provozního řádu. Provozní řád ŠJ je k dispozici v jídelně a na internetových stránkách školní jídelny.

Kubíková J., ředitelka ŠJ, telefon 461 729 517, e-mail: sj.pomezi@seznam.cz