Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Obě školní jídelny jsou od 12. dubna 2021 opět v provozu.

Ke stravování se mohou přihlásit nejen žáci, kteří se účastní prezenční výuky,

ale  také žáci, kteří se účastní výuky distanční.

Pro žáky distanční výuky platí stejná pravidla jako pro cizí strávníky, tzn. odběr do jídlonosičů.

Podrobnější informace Vám podají zaměstnanci ŠJ po telefonu.

 

 

  Školní jídelna Pomezí

    příspěvková organizace
 
 
poskytuje stravování žákům Základní školy Pomezí, dětem mateřských škol a zaměstnancům školských zařízení obce Pomezí. 
Svoje služby nabízí také zájemcům z řad veřejnosti - důchodcům,  zaměstnancům služeb.
 
Strávníkům  připravuje pestrou nabídku jídel v náležité kvalitě a za přijatelnou cenu. Zkušení a dlouholetí zaměstnanci dbají na důsledné dodržování všech hygienických předpisů a dodržování zásad zdravé výživy.
 
 
Organizace sídlí ve dvou budovách:
 
ŠJ Pomezí 283 se nachází v dolní části obce a připravuje stravu pro žáky I. Mateřské školy Pomezí a pro žáky II. stupně ZŠ.
 
ŠJ Pomezí 90 najdete v horní části obce. Zde se vaří pro děti     II. Mateřské školy Pomezí a pro žáky I. stupně ZŠ Pomezí.