Jdi na obsah Jdi na menu
 

 
Zvýšení ceny stravného od září 2022

Z důvodu zdražování potravin budeme nuceni od září zvýšit cenu za stravné pro všechny naše strávníky. 

Předpokládané navýšení bude o 3,- Kč pro všechny kategorie strávníků,

ale přesné ceny budou stanoveny během měsíce srpna. 

Prosím plátce, kteří hradí platby trvalým příkazem, aby si od září zvedli částky takto:

děti mateřských škol 700,- Kč měsíčně

žáci základních škol 500,- Kč měsíčně

Cizím strávníkům se navýší též cena o 3,- Kč na potraviny, současně však bude navýšena cena za provozní režii

(předpoklad 7,- Kč. Celkové zdražení pro cizí strávníky předpokládám o 10,- Kč).

 

Uzavření školních jídelen během letních prázdnin

Školní jídelny jsou uzavřeny souběžně s mateřskými školami, a to takto:

ŠJ dolní bude uzavřena v době od 18. července do 26. srpna 2022, znovu otevřeno od 29. srpna 2022

ŠJ horní bude uzavřena v době od 1. července do 12. srpna 2022, znovu otevřeno od 15. srpna 2022 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Školní jídelna Pomezí

příspěvková organizace

 

poskytuje stravování žákům Základní školy Pomezí, dětem mateřských škol a zaměstnancům školských zařízení obce Pomezí. 

Svoje služby nabízí také zájemcům z řad veřejnosti - důchodcům, zaměstnancům služeb.

Strávníkům  připravuje pestrou nabídku jídel v náležité kvalitě a za přijatelnou cenu. Zkušení a dlouholetí zaměstnanci dbají na důsledné dodržování všech hygienických předpisů a dodržování zásad zdravé výživy.

 

 

Organizace sídlí ve dvou budovách:

ŠJ Pomezí 283 se nachází v dolní části obce a připravuje stravu pro žáky I. Mateřské školy Pomezí a pro žáky II. stupně ZŠ.

ŠJ Pomezí 90 najdete v horní části obce. Zde se vaří pro děti     II. Mateřské školy Pomezí a pro žáky I. stupně ZŠ Pomezí.