Jdi na obsah Jdi na menu
 

 
Informace o zpracování osobních údajů

Školní jídelna Pomezí 283 okres Svitavy, dále jen „školní jídelna nebo ŠJ“ jako správce osobních údajů, zpracovává údaje potřebné pro vedení povinné dokumentace ŠJ. Na školní jídelnu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 9a7k9j9, emailem na adrese: sj.pomezi@seznam.cz nebo poštou na adrese: Školní jídelna Pomezí 283 okres Svitavy, 56971 Pomezí. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školní jídelnu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školní jídelnu je Bc. Josef Zavoral, dpo@enterpolicka.cz.

Pro zajištění vedení dokumentace školní jídelny, v souladu s ustanovením par. 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává školní jídelna o strávnících následující typy údajů:

Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, označení školy, v níž se dítě vzdělává, datum zahájení a ukončení stravování v ŠJ, evidence stravovacích dnů a plateb, jméno a příjmení zákonných zástupců, telefonická spojení, e-mailové adresy, čísla bankovních účtů sloužících k platbám.