Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Návrhy rozpočtu na rok 2019

Školní jídelna Pomezí 283 okres Svitavy, IČO 70985804

 

Návrh rozpočtu provozní náklady na rok 2019

 

Příjmy 

 

Dotace zřizovatel (Obec Pomezí):

 

Elektrická energie

90000

Malířské práce

18000

Revize

13000

Softwarové aktualizace

22000

Telekomunikace

11000

Odvoz TKO, tuků

5000

Plyn

50000

Vedení účetnictví

35000

Vodné

8000

Opravy a udržování

18000

Přímá spotřeba

18000

Čistící prostředky

15000

Kancelářské potřeby

6000

Bankovní poplatky

9000

BOZP

10000

Kuchyňské potřeby

18000

Zřizovatel celkem:

346 000

 

 

Rezervní fond

15000

Doplňková činnost

55000 

 

 

Celkem

416000

 

 

 

 

 

 

Výdaje 

 

Plyn

60000

Elektrická energie

105000

Malířské práce

20000

Revize

15000

Softwarové aktualizace

25000

Telekomunikace

13000

Odvoz TKO, tuků

6000

Kuchyňské potřeby

20000

Vedení účetnictví

40000

Vodné

9000

Opravy a udržování

20500

Přímá spotřeba

20500

Čistící prostředky

17000

Kancelářské potřeby

7000

Bankovní poplatky

11000

BOZP

12000

Nerezový stůl ŠJ horní

15000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

416000

 

 

 

 

 

 

Návrh rozpočtu neinvestiční výdaje na rok 2019 - předpoklad

 

 

Příjmy

Výdaje

Prostředky na platy

1 179 318

1 179 318

OON

9 000

9 000

Pojistné

400 968

400 968

FKSP

23 586

23 586

ONIV

11 000

11 000

Celkem MŠMT

1 623 872

1 623 872

 

 

 

Doplňková činnost:

 

 

Prostředky na platy

99 300

99 300

Odvody

37 116

37 116

Celkem DČ:

136 416

136 416

 

 

 

Celkem

1 760 288

1 760 288

 

 

Vypracoval:

Bc. Jaroslava Kubíková

Ředitelka ŠJ Pomezí

 

Vyvěšeno:  19.12.2018

Sejmuto:    14.01.2019